Co słychać u Puchatków?

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu nr 88

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci do sali „Kangurków”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Gimnastyka korekcyjna (poniedziałki). Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka/obserwacyjne prowadzone przez nauczyciela. 

8:00-8:30 

Zabawy dowolne;zajęcia indywidualne (praca indywidualna). Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zadania matematyczne („Innowacja pedagogiczna”.)

8:30-9:00

Prace porządkowe w sali;zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

9:00-9:20

Śniadanie

9:20- 9:30

Zabiegi higieniczne, mycie zębów

9:30-10:30 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe.

10:30- 11:45

Zajęcia z rytmiki (wtorki).Zabawy w języku obcym nowożytnym. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zajęcia z religii (wtorki i środy)

11:45- 12:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 -12:30 

Obiad

12:30-13:00

Doskonalenie czynności samoobsługowych. Przygotowanie do leżakowania. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Odpoczynek na leżakach. 

13:30-14:00 

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30 

Podwieczorek

14:30-15:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

        

PIERWSZA POMOC 

        

DZIEŃ DYNI

              

NASZA ŚWIĄTECZNA CHOINKA

PRACA PLASTYCZNA- REALIZACJA JEDNEGO Z PUNKTÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. 

    

ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ