Miejskie
Przedszkole nr 88
40-560 Katowice
ul. Grzyśki 2
telefon i fax 32 252 42 39

Dzień Przedszkolaka  

                    

         

Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 

            

 

Poznajemy zawody- wizyta ratowników medycznych, zapoznanie z wyposażeniem karetki.

 

    

Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach

                      

 Miedzyprzedszkolny konkurs „Żyj zdrowo”. 

      

Zajęcia rytmiczne w naszym przedszkolu- realizacja projektu

„Piękna Nasza Polska Cała”.

 

 

„Dzień Górnika” w bibliotece. 

                

 

„Dzień Górnika ” w naszym przedszkolu.

                           

Koncert Agencji Upowszechniania muzyki „Silesia”.