Miejskie
Przedszkole nr 88
40-560 Katowice
ul. Grzyśki 2
telefon i fax 32 252 42 39

Dzień Przedszkolaka  

                    

         

Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 

            

 

Poznajemy zawody- wizyta ratowników medycznych, zapoznanie z wyposażeniem karetki.