Miejskie
Przedszkole nr 88
40-560 Katowice
ul. Grzyśki 2
telefon i fax 32 252 42 39

Co słychać u Tygrysków?

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu nr 88 

6:00-7:00

Schodzenie się dzieci do sali „Kangurków”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

7:00-8:00

Gimnastyka korekcyjna (poniedziałki). Zabawy służące realizacji zainteresowań dzieci w tym licznie, pisanie, czytanie. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka/obserwacyjne prowadzone przez nauczyciela. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne.

8:00-8:30 

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymiZadania matematyczne („Innowacja pedagogiczna”)

8:30-9:00

Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. 

9:00-9:20

Śniadanie-doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

9:20-9:30 

Zabiegi higieniczne- mycie zębów

9:30-11:15

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu (kierowane i niekierowane). Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe. Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:15- 11:45

Zajęcia z rytmiki (wtorki)

11:45-12:00

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. 

12:00-12:30 *

Obiad

12:30-13:00

Zajęcia higieniczne-mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce, bajkach relaksacyjnych. Praca korekcyjno-kompensacyjna

13:00-13:45

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości: plastycznej, muzycznej, ruchowej,werbalnej dzieci. Praca indywidualna. Zajęcia dodatkowe (psycholog, logopeda). Zabawy na świeżym powietrzu/w kącikach zainteresowań. Zabawa z określonym elementem ruchu. Zabawy w teatr. Obserwacja dzieci przez nauczyciela. 

13:45-14:00

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30

Podwieczorek

14:30-17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne  z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci. Zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach. Czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w półkach indywidualnych i w sali. Rozchodzenie się dzieci. 

*za wyjątkiem wtorku i środy 12:30-13:00 religia

 

WRZESIEŃ

1. WITAJCIE W ZERÓWCE

2. TO BYŁY WAKACJE !!!

3. DROGA DO PRZEDSZKOLA

4. NADCHODZI JESIEŃ

 PAŹDZIERNIK

1. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ ?

2. JESIEŃ W SADZIE

3. JESIEŃ NA DZIAŁCE

4. O SOBIE SAMYM

5. NASZE ZMYSŁY

LISTOPAD 

1. JESIENNE NASTROJE

2. DBAMY O ZDROWIE

3. MOJE DOMOWE ZWIERZĄTKO 

4. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 

 GRUDZIEŃ 

1. Tutaj rosły paprocie

2. Nadchodzi zima

3. Święta, święta

4. Koniec roku 

STYCZEŃ

1. TAK MIJA CZAS

2. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

3. RODZICE RODZICÓW

4. ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADEK

5. FERIE ZIMOWE- 1 TYDZIEŃ- ZABAWY NA ŚNIEGU

 

LUTY

1. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE- 2 TYDZIEŃ- BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU

2. JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI

3. ŚWIAT BAŚNI

4. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

 

MARZEC

 1. Muzyka jest wszędzie 

2. W świecie teatru

3. Wiosna, wiosna …

4. Wkrótce Wielkanoc

KWIECIEŃ 

1. Nowinki z wiejskiego podwórka

2. Cuda i dziwy

3. Wiosna na łące

4. Mali strażnicy przyrody