Co słychać u Tygrysków?

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu nr 88 

6:00-7:00

Schodzenie się dzieci do sali „Kangurków”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

7:00-8:00

Gimnastyka korekcyjna (poniedziałki). Zabawy służące realizacji zainteresowań dzieci w tym licznie, pisanie, czytanie. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka/obserwacyjne prowadzone przez nauczyciela. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne.

8:00-8:30 

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymiZadania matematyczne („Innowacja pedagogiczna”)

8:30-9:00

Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. 

9:00-9:20

Śniadanie-doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

9:20-9:30 

Zabiegi higieniczne- mycie zębów

9:30-11:15

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu (kierowane i niekierowane). Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe. Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:15- 11:45

Zajęcia z rytmiki (wtorki)

11:45-12:00

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. 

12:00-12:30 *

Obiad

12:30-13:00

Zajęcia higieniczne-mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce, bajkach relaksacyjnych. Praca korekcyjno-kompensacyjna

13:00-13:45

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości: plastycznej, muzycznej, ruchowej,werbalnej dzieci. Praca indywidualna. Zajęcia dodatkowe (psycholog, logopeda). Zabawy na świeżym powietrzu/w kącikach zainteresowań. Zabawa z określonym elementem ruchu. Zabawy w teatr. Obserwacja dzieci przez nauczyciela. 

13:45-14:00

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30

Podwieczorek

14:30-17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne  z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci. Zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach. Czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w półkach indywidualnych i w sali. Rozchodzenie się dzieci. 

*za wyjątkiem wtorku i środy 12:30-13:00 religia

 

PIERWSZA POMOC 

    

 

FESTIWAL NAUKI