Co słychać u Kangurków?

 

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu nr 88

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Gimnastyka korekcyjna (poniedziałki). Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne. Zajęcia wspomagające rozwój dziecka /obserwacyjne prowadzone przez nauczyciela. 

8:00-8:30

Zabawy dowolne niekierowane, zajęcia indywidualne. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Ćwiczenia poranne. Zadania matematyczne („Innowacja pedagogiczna”)

8:30-9:00

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

9:00-9:20 

Śniadanie

9:20- 9:30

Zabiegi higieniczne- mycie zębów

9:30-10:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe.

10:30-11:30 

Zabawy w języku obcym nowożytnym. Spacer, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zajęcia z rytmiki (wtorki)

11:30-12:00 

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30 *

Obiad. Zajęcia z religii (wtorki, środy)

12:30-13:00

Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe, praca indywidualna.

13:00-13:45

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe (psycholog, logopeda)

13:45- 14:00

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30 

Podwieczorek.

14:30- 16:00

Ćwiczenia indywidualne dostosowane  do możliwości dzieci. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. 

*za wyjątkiem wtorku i środy od 12:00-12:30 religia

PIERWSZA POMOC W NASZEJ GRUPIE

          

DZIEŃ DYNI W GRUPIE KANGURKÓW

 

                            

 

DZIEŃ GÓRNIKA

         

 

ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 

                    

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

                                   

ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ